Rýchla mobilizácia

Rýchla mobilizácia

Metódu riadeného dýchania pomocou  Heart Rate Variability (HRV) biofeedback-u  používame najmä ako podpornú metódu v liečbe psychických a somatických ochorení, zvládania stresu a v celkovej prevencii vzniku psychických porúch.

Pravidelný nácvik riadeného dýchania má priamy vplyv na zlepšenie nášho  psychického stavu  a je vhodné ho kombinovať najmä s metódami kognitívno – behaviorálnej psychoterapie. Výsledný efekt je často podmienený i prácou s myšlienkami, emóciami a správaním klienta v psychoterapeutickom procese. V  rámci našej ambulancie klinickej psychológie vnímame jeho pozitívny vplyv nielen pri prevencii stresu, ale aj počas uzdravujúceho procesu pri depresívnych a úzkostných poruchách, poruchách spánku i stavoch fyzického, psychického a emočného vyčerpania.

Na rýchlu a účinnú vitalizáciu organizmu našich klientov odporúčame celý program a to  kombináciu riadeného dýchania s prácou s myšlienkami, emóciami, správaním a využitím masážno-relaxačného lôžka Ceragem.

Efekt je rýchly, klient odchádza nielen oddýchnutý, ale najmä pokojný a pozitívne naladený zmenami, ktoré sa dejú už po prvom stretnutí.