+421 940 974 077
Pon-Pia: 08.00-13.00. 13.30-16.00
ambulancia@mkpsychology.sk
Close
Psychologické vyšetrenie

Potrebujete vyšetriť psychológom:

  • Štruktúru Vašej osobnosti, alebo osobnosti Vašich detí ?
  • Stav kognitívnych (poznávacích) funkcií (pamäť, vôľové schopnosti, vnímanie, myslenie) resp. mieru ich postihnutia patologickým či iným procesom, či už vplyvom organického poškodenia CNS, resp. vplyvom emočnej poruchy ?
  • Úroveň intelektových (rozumových) schopností?
  • Zistiť úroveň Vašej psychickej odolnosti, schopnosti rozhodovania, či reakčnej schopnosti ?
  • Zistiť svoje silné a slabé stránky napr. v súvislosti s voľbou povolania?
  • Vyšetriť psychickú spôsobilosť napr. v súvislosti s výkonom povolania, či starostlivosťou o deti?

Ste na správnej adrese. Zabezpečíme vyšetrenie podľa Vašich požiadaviek, odpovieme na Vaše otázky a plne sa prispôsobíme Vašim časovým možnostiam.