+421 940 974 077
Pon-Pia: 08.00-13.00. 13.30-16.00
ambulancia@mkpsychology.sk
Close
Vodiči POZOR!

Ako prebieha vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla?

Objednáte sa telefonicky na čísle 0940 974 077, alebo osobne. Na vyšetrenie si prinesiete občiansky preukaz, vodičský preukaz, doklad o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára , rozhodnutie z polície (pri odobratí vodičského preukazu a pri 3 priestupkoch), okuliare, ak potrebujete. Samotné vyšetrenie zahŕňa vyplnenie čestného vyhlásenia vodičom, vyšetrenie pomocou prístrojovej techniky Schuhfried, VTS (cca 1 hod), anamnestické údaje (s prihliadnutím na dopravné nehody a priestupky, zadržaný vodičský preukaz, úrazy, poruchy, choroby a pod.), vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, pozorovania, anamnestických dát, zohľadnenie údajov v zdravotnej dokumentácii, zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií podľa 9/2009) rozhovor s vodičom o výsledkoch vyšetrenia. Odchádzate od psychológa s výsledkami a závermi v deň vyšetrenia, resp. s vyplneným dokladom o psychickej spôsobilosti – posudzujúcim dopravným psychológom. Posudzujeme psychickú spôsobilosť u týchto vodičov: žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny C, D, E držitelia vodičského oprávnenia skupiny C, D, E (každých 5 rokov) taxislužba, poštové služby, zasielateľstvo na odporúčanie lekára inštruktori autoškôl preskúmanie psychickej spôsobilosti na základe rozhodnutia Policajného zboru SR u vodičov skupiny B, C, D, E po odobratí vodičského preukazu a pri 3 priestupkoch

Ponúkame odborné poradenstvo u vodičov: ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky Policajný zbor SR Vám vydá rozhodnutie o povinnosti absolvovať vyšetrenie u psychiatra (Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti na alkohole alebo inej návykovej látky), a keď psychiater vylúči závislosť, vydá Policajný zbor SR rozhodnutie o povinnosti sa podrobiť odbornému poradenstvu u dopravného psychológa.